Other languages

TheIndustrialParks

Vi er et selskap med 100% vestlig kapital med høy integritet og profesjonelle verdier. Prosjektet administreres av Italcantieri og er laget av vestlige profesjonelle med over 20 års erfaring i Russland og CIS-landene.

Ingeniørdesign av Archest, et designselskap med over 20 års erfaring i strukturell og arkitektonisk design i Russland. Se referanser på  Archest.org